Geachte klant,

Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u graag met betrekking tot de trends in de markt zoals wij die waarnemen in de regio waarin wij gezamenlijk opereren.

Momenteel worstelen de ArcelorMittal-fabrieken onder meer met de explosief gestegen prijzen van energie.

Heden zijn wij op de hoogte gebracht van het feit dat onze fabrieken per direct de prijzen van balken verhogen met € 100 per ton. Voor februari wordt een verdergaande stijging verwacht die vermoedelijk in dezelfde orde van grootte zal liggen.

Het spreekt voor zich dat wij als handelaar geen andere mogelijkheid hebben dan het per direct doorvoeren van een identieke prijsverhoging voor balken.

Tevens zijn wij genoodzaakt om de geldigheid van onze aanbiedingen te beperken tot 24 uur maximaal.

Wij verzoeken u om het bovenstaande in ogenschouw te nemen bij uw beleidsvoering en de verstrekte informatie te delen met uw klanten en opdrachtgevers.

Tevens vertrouwen wij erop dat deze informatie u helpt en ondersteunt bij uw beeldvorming van de actualiteit op de staalmarkt.

Tot slot danken wij u voor de samenwerking, voor uw vertrouwen en voor de orders die wij in uw opdracht voor u mochten uitvoeren.

Namens het voltallige team van ArcelorMittal Staalhandel wensen wij u de saamhorigheid van Kerst evenals perspectief en vertrouwen in het nieuwe jaar. Ook in 2022 zijn wij u weer graag van dienst.

Met speciale eindejaarsgroet,

ARCELORMITTAL DOWNSTREAM SOLUTIONS

Dirk Stragier

CMO AMDS Benelux

Terug naar de homepage

Back to top