Beste klant,

Naar goede gewoonte wensen wij u op de hoogte te brengen van fundamentele tendensen die zich aandienen in perimeter waarin we beiden actief zijn.

De steile stijging van de energieprijzen nopen een groot deel van onze fabrikanten tot het verhogen van de prijzen / aanrekenen van een energietoeslag / reduceren van hun productie capaciteit en aantal sites.

Nu reeds worden wij hiermee geconfronteerd.

Daarnaast speelt dit ook (zij het in beperktere mate) in onze grond- en hulpstoffen. Enkele voorbeelden zijn verf, straalgrid, zaagbladen.

We wensen u de info door te geven opdat we menen dat dit op korte termijn een invloed zal hebben op de prijs en (in mindere mate) de beschikbaarheid.

De termijn waarin dit zal spelen is moeilijk in te schatten. Wij hebben echter wel al tot april 2022 horen stellen.

Mogen wij u vragen met deze info rekening te houden in uw beleidsvoering en uw klanten en opdrachtgevers te informeren.

In de hoop u met deze correct en volledig geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

ARCELORMITTAL DOWNSTREAM SOLUTIONS

Dirk Stragier

CMO AMDS Benelux

Terug naar de homepage
Back to top